Vestiging Harderwijk
Postbus 1174
3840 BD Harderwijk
Hulshof Bouw &Restauratie BV
Zuideinde 16
2445 AV Aarlanderveen
hulshofbouw@kliksafe.nl

TEL: (0172) 57 59 25
FAX: (0172) 57 09 22

Expertise

Bij restauratie en renovatieprojecten speelt expertise een uiterst belangrijke rol. Niet alleen moet er uitgebreide kennis van traditionele bouwwijzen aanwezig zijn, ook het juiste gebruik van oude bouwmaterialen vraagt om groot vakmanschap.

Opleiding
Een volledig geïntegreerd opleidingsplan voor het personeel is de basis van het vakmanschap binnen ons bedrijf. Middels meerdere gediplomeerde leermeesters worden jongere werknemers opgeleid binnen hun eigen vakgebied. Hierin wordt direct samengewerkt met Bouwradius. Middels het samenwerkingsverband worden jongeren uitgewisseld en opgeleid teneinde op termijn over goede vaklieden te kunnen beschikken. Ook is in de loop der jaren veel ervaring met leerlingbouwplaatsen opgedaan. Deze vorm van scholing wordt binnen de organisatie breed gedragen en ook regelmatig in praktijk ten uitvoer gebracht. Hiernaast is in het kader van de 35b- regeling een jaarlijks bijscholingsprogramma opgezet om ook de ervaren werknemers op essentiële onderdelen bij te scholen.

Hulshof Bouw & Restauratie is een door Fundeon gecertificeerd leerbedrijf. Bekijk het certificaat (PDF).

Oude bouwmaterialen
Dat omzichtig dient te worden omgegaan met oude, originele bouwmaterialen spreekt voor zich. Voor de restauratie van monumentale panden is dit materiaal van onschatbare waarde. Omdat dit materiaal echter steeds schaarser wordt heeft ons bedrijf een opslag hiervoor aangelegd. Alle soorten stenen, pannen, natuursteen, tegels maar ook deuren en smeedwerk zijn hier opgeslagen. Met zorg wordt uitgekeken naar slooppanden waar bruikbare onderdelen vrijkomen. Deze worden aangekocht en opgeslagen en uiteindelijk hergebruikt voor de eigen restauratieprojecten.

Veiligheid
Samen met de stichting Aboma Keboma is een veiligheidszorgsysteem ontwikkeld. Dit zorgsysteem is volledig afgestemd op de reguliere wetgeving en de hedendaagse ARBO-eisen. De naleving en opvolging van het systeem is ondergebracht bij de Stichting Aboma Keboma. Hiermee zijn de veiligheid op de bouw en de kwaliteit van materieel en machines gewaarborgd.