E-mailadres: 
hulshofbouw@kliksafe.nl

Telefoonnummer:        
(0172) 57 59 25

Expertise

Bij restauratie- en renovatieprojecten speelt expertise een cruciale rol. Niet alleen is een uitgebreide kennis van juiste bouwstijlen de detailleringen van belang, ook het juiste gebruik/verwerken van oude bouwmaterialen vraagt om groot vakmanschap.

Om voornoemd vakmanschap aantoonbaar te maken is in samenwerking met de Provincie Gelderland hiervoor een beoordelingsrichtlijn Onderhoud & Restauratie van Monumenten (Gelderse Voet) opgezet. Aan deze criteria voldoet ons bedrijf, welke periodiek getoetst wordt aan de strenge hiervoor opgezette beoordelingscriteria.

Opleiding
Een volledig geïntegreerd opleidingsplan voor het personeel is de basis van het vakmanschap binnen ons bedrijf. Middels meerdere gediplomeerde leermeesters worden jongere werknemers opgeleid binnen hun eigen vakgebied. Hierin wordt nauw samengewerkt met Bouwradius & Volandis. Door het samenwerkingsverband worden leerlingen uitgewisseld en zeer goed geschoold. Het doel is simpel: altijd kunnen beschikken over de beste vaklieden om opdrachtgevers gegarandeerde kwaliteit te kunnen leveren. Ook is in de loop der jaren veel ervaring met leerlingbouwplaatsen opgedaan. Deze vorm van scholing wordt binnen de organisatie breed gedragen en ook regelmatig in de praktijk gebracht. Hiernaast is in het kader van de scholingsregeling een jaarlijks bijscholingsprogramma opgezet om ook de ervaren werknemers op essentiële onderdelen bij te scholen. Alle vakmensen bij Hulshof Bouw & Restauratie B.V. zijn belangrijk, zij vormen het fundament van de ondernemening.

Hulshof Bouw & Restauratie is een door Fundeon gecertificeerd leerbedrijf. Bekijk het certificaat (PDF).

Oude bouwmaterialen
Voorzichtigheid is geboden bij het werken met oude, originele bouwmaterialen. Voor de restauratie van monumentale panden is dit materiaal namelijk van onschatbare waarde. Het wordt mettertijd echter steeds schaarser, daarom hebben wij een speciale opslag hiervoor aangelegd. Alle soorten stenen, pannen, natuursteen, tegels, deuren en smeedwerk worden hier op de juiste manier bewaard. Met zorg wordt uitgekeken naar slooppanden waar bruikbare onderdelen vrijkomen. De onderdelen worden aangekocht en opgeslagen en uiteindelijk hergebruikt voor de eigen restauratieprojecten.

Veiligheid
Samen met de stichting Aboma Keboma is een veiligheidszorgsysteem ontwikkeld. Dit zorgsysteem is volledig afgestemd op de reguliere wetgeving en de hedendaagse ARBO-eisen. De naleving en opvolging van het systeem is ook ondergebracht bij de Stichting Aboma Keboma. Hiermee zijn de veiligheid op de bouwplaats en de kwaliteit van materieel en machines gewaarborgd.